Kontakt

Så här kan du få tag på oss
 

Berndt   0498-22 51 28  eller 070-570 51 28  
berndt.rocklinger@live.se  

Åke   070-523 10 12

Trädgårdsbutiken   0498-22 51 28 
Gårdsbutiken   0498-22 51 28

 

Tomater